Visans vänner i Sölvesborg

i Visans tjänst sedan 1980

Visans Vänners hemsida.

 

Visans Vänner har flyttat sin hemsida. Den nya adressen är visansvanner.one

Program

Vår-Sommar 2017

Visans Dag på Tjyven i Sölvesborgs innerhamn

Fredag 10 mars kl 19:00

Även i år har vi förmånen att lägga Visans Dag på PUB Tjyven i Sölvesborgs innerhamn. Vi har också den stora glädjen att ta emot av elever från Nordiska Visskolan i Kungälv, precis som vi brukar. Årets upplaga kallar sig Gåtfulla Folket och vi ser fram emot en föreställning som vi tror andas musikalisk kvalitet, spelglädje och originalitet, precis som vi vant vid när Visskolan gästar.
I år kommer även elever från Furulundsskolan i Sölvesborg att göra ett framträdande, något vi länge hoppats på att få se och höra. Därefter blir
det öppen scen. Vi serverar fika och varm korv.
Visvärd: Peter Bengtsson 0708-55 13 29

Viscafé i Gamla Skolan i Hörvik

Måndag 17 April kl 15:00 (annandag påsk)

Vi arrangerar viscafé i samarbete med Hörvik-Krokås Hembygdsförening i vår föreningslokal, Gamla Skolan i Hörvik. Som vanligt serveras kaffe och kaka och visor, visor, visor…
Visvärd: Gert Nivåsen 0733-50 40 00

Visor på Ryssberget

Söndag 21 maj kl 15:00

Korvgrillning med visor vid Ryssbergsstugan. Om vädret är fint är vi kanske utomhus och spelar, annars håller vi till inne i stugan. Föreningen bjuder på korv och Vivan serverar kaffe.
Visvärd: Kristin Eriksson 0456-147 24, mobil 0705-69 47 24.

Fritt Spelrum

Lördag 29 juli kl: 15:00 – 21:00

Program meddelas senare.

Galleri

Home » Galleri

2012

Före 2012

Trubadurer

Stephan Angsbo 0456-50935 0703-800171
Bengt Bengtsson 0454-770546 0730299141
Peter Bengtsson —– 0708551329
Håkan Dahl 0456-13855 —–
Kristin Eriksson 0456-14724 0705694724
Olof Eriksson 0454-31541 —–
Sören Fohlström 0454-329213 0733838350
Göran Johansson 0454-87030 —–
Kjell Johnsson 0454-10705 —–
Bengt Lindgren —– 0709959531
Rose-Marie Lindqvist 0456-14576 —–
Anders Malcolmsson —– 0705190304
Jim Nilsson 0456-10717 0708642013
Niklas Nilsson 0456-70671 —–
Gert Nivåsen —– 0733504000
Sven Olsson 0454-12740 —–
Helen Samuelsson 0454-16551 —–
Håkan Stanleysson 0456-54406 —–
Olle Stanleysson 0456-50289 0705950289
Ole Sunnerfjell 0456-27618 0732076579
Leif Thuresson 0704535212
Eva Thyrén 0456-52545 0735293045
Peter Thyrén 0456-52545 0733843447
Ingemar Waldemarsson 0456-27949 —–
Bernt Wyöni 0456-13494 0703319973

Styrelsen

Ordförande Ole Sunnerfjell  - - 0732076579 ordf@visansvanner.nu
V.ordförande Anders Malkolmsson
 - - 0705190304 vord@visansvanner.nu
Sekreterare Magdalena Albinsson  - -  0738433632 sekr@visansvanner.nu
Kassör Olle Stanleysson 0456-50289 0705950289 kass@visansvanner.nu
V. sekreterare Kristin Eriksson 0456-14724 0705694724 kristin@visansvanner.nu
Suppleant Rosemarie Lindqvist 0456-14576 0702810365 rosemarie@visansvanner.nu
Suppleant Stephan Angsbo 0456-50935 0703800171 stephan@visansvanner.nu
Suppleant Bengt Lindgren   - - 0709959531 bengt@visansvanner.nu

Om

Blekinge trubadurers förening intention att starta Visans vänner i hela Blekinge.
Karlshamn först. Sedan Sölvesborg – Ronneby – Karlskrona.

“Startmöte” I Sternska Villan 22 maj 1980.
Bernt hälsade alla välkomna. Magne ordförande. Inger Sandberg sekreterare.

Interimstyrelse:
Ordförande: Felix Steckelmacher
Sekreterare: Leif Berntsson
Kassör: Kurt Wyöni
Ledamöter: Vera Rosén och Tage Thuresson
Programmakare: Bernt Wyöni och Magne Albinsson

 

1:a årsmötet 11 mars 1981
1:a ordinarie styrelse:
Ordförande: Felix Steckelmacher
Sekreterare: Christina Hillmansson
Kassör: Kurt Wyöni
Ledamöter: Mary-Ann Nilsson och Leif Berndtsson
Revisorer: Inger Sandberg och Signe Berggren
Rev. Suppleant: Assar Persson

 

1:a Medlemsavgiften bestämdes till 25 kr för vuxna, 15 kr för studerande.
Övriga Kuriosa:
Vi hade ca 40 medlemmar under första verksamhetsåret. Håkan Dahl förekommer i vår dokumentation första gången i verksamhetsberättelsen 1981-82 då som trubadur bl.a. i Sternska Villan.
Laila Frantz valdes in i styrelsen som ledamot första gången vid årsmötet 12 mars 1982

 

1984 FICK VI KOMMUNENS KULTURPRIS TILLSAMMANS MED CRIMOND

 

Engagerade ”storheter”: Finn Zetterholm, Rune Andersson, Torstein Bergman,
Alf Hambe, Sid Jansson, Evert Ljusberg m,fl.

 

Ovanstående är axplock ur våra gamla protokoll och verksamhetsberättelser. Mycket mer finns självfallet att notera, men vi har begränsat oss till de första verksamhetsåren och speciella händelser därefter.

 

Magne, Bernt, Assar, Laila, och Christina Hillmansson har varit med i föreningen från start. Eftersom det inte finns någon medlemsmatrikel från första året finns det viss osäkerhet i detta fall. Uno och Siv Berndtsson har också varit med väldigt länge, (kanske från allra första början) liksom Håkan.

Medlemmar har kommit och gått under dessa år, men vi har många medlemmar som varit med i många, många år. Glädjande är att vi de senaste åren fått många nya medlemmar, viket naturligtvis beror på att ryktet sprids att vi har roligt och trevligt på våra möten och att vi har ett mycket varierande utbud av underhållning och att denna underhållning håller god klass !!!!

I dagsläget har vi cirka 110 medlemmar och av dessa är ett 20-tal trubadurer/musiker.