Visans vänner i Sölvesborg

i Visans tjänst sedan 1980

Välkommen till Visans Vänners hemsida.

 

Vårsäsongens sista arrangemang är genomfört

Vi hade en rekordartad uppslutning vid Ryssbergsstugan den 22/5. Ca 55 personer slöt upp, gick tipspromenad och slukade korv och visor. En kanondag!

Vi tar nu lite sommarledigt och återkommer den 30 juli med Fritt Spelrum i Spraglehall. Väl mött. Mer information om detta på www.frittspelrum.nu

- Vad krävs för att bli medlem? Ja egentligen bara att man tycker om visor! Man behöver absolut inte vara vissångare/trubadur eller musiker. Att vara visälskare räcker gott. Medlemsavgiften per år är 100 kr för enskild medlem och 200 kr för familj. Vill du bli medlem sätter du in pengar på vårt bg 442-9213.

Glöm inte att också ange namn och adress när du betalar in avgiften.

Senast uppdaterad 2016-03-07

Program

Vår – Sommar 2016

Visans Dag på Tjyven i Sölvesborgs innerhamn

Fredag 11 mars kl 19:00

Vi ”tjyvstartade” redan under kulturkalaset i oktober med att prova denna sällsamma lokal som spelplats. Utfallet var över förväntan, både från publik och musikanter. Vi får som vanligt besök av elever från Visskolan i Kungälv på Visans Dag. Efter deras program tar våra egna truba­durer scenen i besittning och vi har även ett par gästartister i bakfickan. Servering av fika
Visvärd: Peter Bengtsson 0708-55 13 29

Viscafé i Gamla Skolan i Hörvik

Söndag 24 April kl 15:00

I samarbete med Hörvik-Krokås Hembygdsförening arrangerar vi viscafé i vår föreningslokal, Gamla Skolan i Hörvik. Vi serverar kaffe och kaka och visor, visor, visor…
Visvärd: Olle Stanleysson 0456-502 89, mobil 0705-95 02 89

Visor på Ryssberget

Söndag 22 maj kl 15:00

å en tipspromenad, kläm en korv och lyssna på visor i vårgrönskan. Om det duggar hålls vi såklart inne i stugan. Föreningen bjuder på korv och Vivan serverar kaffe, precis som vanligt.
Visvärd: Kristin Eriksson 0456-147 24, mobil 0705-69 47 24.

Fritt Spelrum i Spraglehall

Lördag 30 juli kl 15:00-21:00

I år arrangerar vi Fritt Spelrum för tionde gången. Program meddelas senare.

Senast uppdaterad 2016-03-07

Galleri

Home » Galleri

2012

Före 2012

Trubadurer

Stephan Angsbo 0456-50935 0703-800171
Bengt Bengtsson 0454-770546 0730299141
Peter Bengtsson —– 0708551329
Håkan Dahl 0456-13855 —–
Kristin Eriksson 0456-14724 0705694724
Olof Eriksson 0454-31541 —–
Sören Fohlström 0454-329213 0733838350
Ylva Hörvin 0456-51365 0701148102
Göran Johansson 0454-87030 —–
Kjell Johnsson 0454-10705 —–
Bengt Lindgren —– 0709959531
Rose-Marie Lindqvist 0456-14576 —–
Anders Malcolmsson —– 0705190304
Jim Nilsson 0456-10717 0708642013
Niklas Nilsson 0456-70671 —–
Gert Nivåsen —– 0733504000
Sven Olsson 0454-12740 —–
Helen Samuelsson 0454-16551 —–
Håkan Stanleysson 0456-54406 —–
Olle Stanleysson 0456-50289 0705950289
Ole Sunnerfjell 0456-27618 0732076579
Leif Thuresson 0704535212
Eva Thyrén 0456-52545 0735293045
Peter Thyrén 0456-52545 0733843447
Ingemar Waldemarsson 0456-27949 —–
Bernt Wyöni 0456-13494 0703319973
Gunvor Åsäng 0454-325095 0738183870

Styrelsen

Ordförande Peter Bengtsson  - - 0708551329 ordf@visansvanner.nu
V.ordförande Bengt Lindgren  - - 0709959531 vord@visansvanner.nu
Sekreterare Magdalena Albinsson  - -  0738433632 sekr@visansvanner.nu
Kassör Olle Stanleysson 0456-50289 0705950289 kass@visansvanner.nu
V. sekreterare Kristin Eriksson 0456-14724 0705694724 kristin@visansvanner.nu
Suppleant Rosemarie Lindqvist 0456-14576 0702-810365 rosemarie@visansvanner.nu
Suppleant Stephan Angsbo 0456-50935 0703-800171 stephan@visansvanner.nu

Om

Blekinge trubadurers förening intention att starta Visans vänner i hela Blekinge.
Karlshamn först. Sedan Sölvesborg – Ronneby – Karlskrona.

“Startmöte” I Sternska Villan 22 maj 1980.
Bernt hälsade alla välkomna. Magne ordförande. Inger Sandberg sekreterare.

Interimstyrelse:
Ordförande: Felix Steckelmacher
Sekreterare: Leif Berntsson
Kassör: Kurt Wyöni
Ledamöter: Vera Rosén och Tage Thuresson
Programmakare: Bernt Wyöni och Magne Albinsson

 

1:a årsmötet 11 mars 1981
1:a ordinarie styrelse:
Ordförande: Felix Steckelmacher
Sekreterare: Christina Hillmansson
Kassör: Kurt Wyöni
Ledamöter: Mary-Ann Nilsson och Leif Berndtsson
Revisorer: Inger Sandberg och Signe Berggren
Rev. Suppleant: Assar Persson

 

1:a Medlemsavgiften bestämdes till 25 kr för vuxna, 15 kr för studerande.
Övriga Kuriosa:
Vi hade ca 40 medlemmar under första verksamhetsåret. Håkan Dahl förekommer i vår dokumentation första gången i verksamhetsberättelsen 1981-82 då som trubadur bl.a. i Sternska Villan.
Laila Frantz valdes in i styrelsen som ledamot första gången vid årsmötet 12 mars 1982

 

1984 FICK VI KOMMUNENS KULTURPRIS TILLSAMMANS MED CRIMOND

 

Engagerade ”storheter”: Finn Zetterholm, Rune Andersson, Torstein Bergman,
Alf Hambe, Sid Jansson, Evert Ljusberg m,fl.

 

Ovanstående är axplock ur våra gamla protokoll och verksamhetsberättelser. Mycket mer finns självfallet att notera, men vi har begränsat oss till de första verksamhetsåren och speciella händelser därefter.

 

Magne, Bernt, Assar, Laila, och Christina Hillmansson har varit med i föreningen från start. Eftersom det inte finns någon medlemsmatrikel från första året finns det viss osäkerhet i detta fall. Uno och Siv Berndtsson har också varit med väldigt länge, ( kanske från allra första början ) liksom Håkan. Erik och Margit Pedersen har varit medlemmar i omkring 15 år etc.etc.

Medlemmar har kommit och gått under dessa år, men vi har många medlemmar som varit med i många, många år. Glädjande är att vi de senaste åren fått många nya medlemmar, viket naturligtvis beror på att ryktet sprids att vi har roligt och trevligt på våra möten och att vi har ett mycket varierande utbud av underhållning och att denna underhållning håller god klass !!!!

I dagsläget har vi cirka 160 medlemmar och av dessa är ett 30-tal trubadurer/musiker.