Visans vänner i Sölvesborg

i Visans tjänst sedan 1980

Välkommen till Visans Vänners hemsida.

 

Årsmöte 17 februari

Näst på programmet står årsmötet den 17 februari i Nogersunds bygdegård. Vi serverar mat och kaffe med kaka och för matens skull måste du anmäla dig till Peter Bengtsson, tfn 0708-55 13 29, senast den 14 februari. Självklart bjuder våra trubadurer på visor efter maten. På årsmötet kommer även resten av vårens program att presenteras, men vi kan redan nu avslöja att vi ska fira Visans Dag på PUB Tjyven i Sölvesborgs innerhamn den 10 mars. Vi får bland annat besök av Gåtfulla Folket, som består av elever från Nordiska Visskolan i Kungälv.

 

- Vad krävs för att bli medlem? Ja egentligen bara att man tycker om visor! Man behöver absolut inte vara vissångare/trubadur eller musiker. Att vara visälskare räcker gott. Medlemsavgiften per år är 100 kr för enskild medlem och 200 kr för familj. Vill du bli medlem sätter du in pengar på vårt bg 442-9213.

Glöm inte att också ange namn och adress när du betalar in avgiften.

Senast uppdaterad 2016-11-11

Program

Höst - Vinter 2016-17

Vispicknik i Folkets Hus i Bromölla

Söndag 18 september kl 16:00

Ta med din picknickkorg och lyssna på vismusik av våra ­trubadurer. Fri entré.
Visvärd: Olof Eriksson 0703- 55 98 81

Blekinge Musikdag på bland annat Tjyven

Lördag 29 oktober

Turen att arrangera Blekinge Musikdag har kommit till Sölvesborg och Visans Vänner har blivit tillfrågade att ta upp denna stafettpinne. Vi är samordnare för arrangemanget, men vi samarbetar med andra musik- och kulturföreningar i Sölvesborg.
Idén bygger på att musiker från hela länet och från olika musikgenrer ställer upp ideellt och att lokala musikföreningar under en och samma dag arrangerar konserter på flera olika scener i Sölvesborg. Vi har valt att förlägga Blekinge Musikdag i anslutning till Kulturkalaset för att på så sätt få en större tyngd i arrangemanget. Visans Vänner kommer att hålla till på pub Tjyven i innerhamnen. Detaljerat program för Blekinge Musikdag presenteras på Sölvesborgs Kommuns hemsida www.solvesborg.se/blekingemusikdag
Visvärd: Peter Bengtsson 0708-55 13 29

Visafton på Folkets Hus i Sölvesborg

Fredag 18 november kl 19:00

Visans Vänners trubadurer underhåller. Ta med din egen fikakorg.
Visvärd: Ole Sunnerfjell 0732-07 65 79.

Julfest med lucia i Hälleviks bygdegård

Fredag 9 december kl: 19:00

Luciatåget från Havelidens skola gästar oss. Vi sjunger alla dessa julvisor och en massa annat kul. Som vanligt bjuder vi på glögg och pepparkaka.
Visvärd: Rosemarie Lindqvist 0702-81 03 65

Visafton i Tiansgården i Bromölla

20 januari 2017 kl 19:00

Arrangemanget på Tiansgården har blivit ett mycket uppskattat inslag i vårt program. Vi serverar kaffe och kakor och visor på längden och tvären.
Visvärd: Bengt Lindgren 0709-95 95 31

Årsmöte i Nogersunds bygdegård

Fredag 17/2 kl 18:00

Efter årsmötet serverar vi som vanligt en bit mat och kaffe med kaka och visor, visor, visor. För maten betalar du endast 50kr.
Föranmälan gör du till Peter Bengtsson 0708-55 13 29.
Motioner till årsmötet måste vara styrelsen tillhanda senast 3/2.
Visvärd: Stephan Angsbo 0703-80 01 71

Galleri

Home » Galleri

2012

Före 2012

Trubadurer

Stephan Angsbo 0456-50935 0703-800171
Bengt Bengtsson 0454-770546 0730299141
Peter Bengtsson —– 0708551329
Håkan Dahl 0456-13855 —–
Kristin Eriksson 0456-14724 0705694724
Olof Eriksson 0454-31541 —–
Sören Fohlström 0454-329213 0733838350
Ylva Hörvin 0456-51365 0701148102
Göran Johansson 0454-87030 —–
Kjell Johnsson 0454-10705 —–
Bengt Lindgren —– 0709959531
Rose-Marie Lindqvist 0456-14576 —–
Anders Malcolmsson —– 0705190304
Jim Nilsson 0456-10717 0708642013
Niklas Nilsson 0456-70671 —–
Gert Nivåsen —– 0733504000
Sven Olsson 0454-12740 —–
Helen Samuelsson 0454-16551 —–
Håkan Stanleysson 0456-54406 —–
Olle Stanleysson 0456-50289 0705950289
Ole Sunnerfjell 0456-27618 0732076579
Leif Thuresson 0704535212
Eva Thyrén 0456-52545 0735293045
Peter Thyrén 0456-52545 0733843447
Ingemar Waldemarsson 0456-27949 —–
Bernt Wyöni 0456-13494 0703319973

Styrelsen

Ordförande Peter Bengtsson  - - 0708551329 ordf@visansvanner.nu
V.ordförande Bengt Lindgren  - - 0709959531 vord@visansvanner.nu
Sekreterare Magdalena Albinsson  - -  0738433632 sekr@visansvanner.nu
Kassör Olle Stanleysson 0456-50289 0705950289 kass@visansvanner.nu
V. sekreterare Kristin Eriksson 0456-14724 0705694724 kristin@visansvanner.nu
Suppleant Rosemarie Lindqvist 0456-14576 0702-810365 rosemarie@visansvanner.nu
Suppleant Stephan Angsbo 0456-50935 0703-800171 stephan@visansvanner.nu

Om

Blekinge trubadurers förening intention att starta Visans vänner i hela Blekinge.
Karlshamn först. Sedan Sölvesborg – Ronneby – Karlskrona.

“Startmöte” I Sternska Villan 22 maj 1980.
Bernt hälsade alla välkomna. Magne ordförande. Inger Sandberg sekreterare.

Interimstyrelse:
Ordförande: Felix Steckelmacher
Sekreterare: Leif Berntsson
Kassör: Kurt Wyöni
Ledamöter: Vera Rosén och Tage Thuresson
Programmakare: Bernt Wyöni och Magne Albinsson

 

1:a årsmötet 11 mars 1981
1:a ordinarie styrelse:
Ordförande: Felix Steckelmacher
Sekreterare: Christina Hillmansson
Kassör: Kurt Wyöni
Ledamöter: Mary-Ann Nilsson och Leif Berndtsson
Revisorer: Inger Sandberg och Signe Berggren
Rev. Suppleant: Assar Persson

 

1:a Medlemsavgiften bestämdes till 25 kr för vuxna, 15 kr för studerande.
Övriga Kuriosa:
Vi hade ca 40 medlemmar under första verksamhetsåret. Håkan Dahl förekommer i vår dokumentation första gången i verksamhetsberättelsen 1981-82 då som trubadur bl.a. i Sternska Villan.
Laila Frantz valdes in i styrelsen som ledamot första gången vid årsmötet 12 mars 1982

 

1984 FICK VI KOMMUNENS KULTURPRIS TILLSAMMANS MED CRIMOND

 

Engagerade ”storheter”: Finn Zetterholm, Rune Andersson, Torstein Bergman,
Alf Hambe, Sid Jansson, Evert Ljusberg m,fl.

 

Ovanstående är axplock ur våra gamla protokoll och verksamhetsberättelser. Mycket mer finns självfallet att notera, men vi har begränsat oss till de första verksamhetsåren och speciella händelser därefter.

 

Magne, Bernt, Assar, Laila, och Christina Hillmansson har varit med i föreningen från start. Eftersom det inte finns någon medlemsmatrikel från första året finns det viss osäkerhet i detta fall. Uno och Siv Berndtsson har också varit med väldigt länge, ( kanske från allra första början ) liksom Håkan. Erik och Margit Pedersen har varit medlemmar i omkring 15 år etc.etc.

Medlemmar har kommit och gått under dessa år, men vi har många medlemmar som varit med i många, många år. Glädjande är att vi de senaste åren fått många nya medlemmar, viket naturligtvis beror på att ryktet sprids att vi har roligt och trevligt på våra möten och att vi har ett mycket varierande utbud av underhållning och att denna underhållning håller god klass !!!!

I dagsläget har vi cirka 160 medlemmar och av dessa är ett 30-tal trubadurer/musiker.